Instrukcja harcerskiej akcji letniej i zimowejJuż w sobotę 23 czerwca 2018 roku rozpoczynają się wakacje i wraz z nimi Harcerska Akcja Letnia 2018.. Regulaminy, instrukcje, inne przydatne.. Związek Harcerstwa Polskiego.. Adres HBO SIEMIANY NAD JEZIORAKIEM 3.. Informacja w zakresie wydawania dokumentu medycznego potwierdzającego możliwość pracy kadry z dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku.Użyte w instrukcji określenia oznaczają: Harcerska Akcja Letnia i Zimowa (HALiZ) - formy pracy jednostek ZHP w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych, ujęte w rocznym planie pracy tych jednostek.. 3 pkt 12) Statutu ZHP: 1) zatwierdza Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 2) informuje, że podstawową i obowiązującą formą książki finansowej jest załącznik numer 7.Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 1 Strona 1 z 11 .. Dokumenty organizacyjne: .. PODOBÓZ lub trasa obozu wędrownego podpis organizatora wypoczynku II.Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 8 Strona 1 z 2 Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika wypoczynku I.. Informacja organizatora wypoczynku 1.. Dyżur całodobowo pełni Ośrodek Harcerski w Chorzowie tel.. Główna Kwatera ZHP, na podstawie §70 ust.. Znów otwarci 2020-06-19.. 2 | S t r o n aAkcja Letnia i Zimowa.. W związku z wcześniejszą aktualizacją klauzul w zgodzie na przynależność i deklaracji członkowskiej (załączniki do Instrukcji tworzenia i działania .W Związku Harcerstwa Polskiego wszystkie obozy i inne formy wypoczynku letniego przyjęto określać mianem Harcerskiej Akcji Letniej (HAL), a zimowego - Harcerskiej Akcji Zimowej (HAZ)..

Dokumenty Chorągwiane: Komunikat Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z dnia 15 grudnia 2014 r. Komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP obowiązujący w okresie zimowej przerwy świątecznej w 2014 r. i ferii zimowych w 2015 r. (nr 2)Sztab Akcji Letnich i Zimowych (ALiZ) zajmuje się koordynacją spraw organizacyjnych obozów, kolonii i zimowisk organizowanych przez Stowarzyszenie Harcerskie.

Instrukcja stacjonarne obozy pod namiotami 2020.Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 19 Oświadczenie rodziców/opiekunów .. mach wypoczynku organizowanego w ramach Harcerskiej Akcji Letniej, mając na uwadze ciągle .. skiej Akcji Letniej przez wskazaną powyżej osobę, zobowiązujemy się do zapewnienia jej, we .Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej 1.. Główna Kwatera.. Instrukcja finansowa HALiZ - zip II .. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej 2018 Druhny Komendantki, Druhowie Komendanci!. Zobowiązania, zezwolenia i oświadczeniaInstrukcja organizacyjna HALiZ - zip.. To największe cykliczne zadanie realizowane od 100 lat przez Związek Harcerstwa Polskiego.Dokonaliśmy aktualizacji Regulaminu naszego Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności.. Zapraszamy Państwa do kontaktu ze sztabem ALiZ w celu uzyskania informacji dotyczących szczegółów organizowanych przez nas wyjazdów, rozłożenia na raty płatności za obóz/zimowisko, bądź otrzymania faktury.. Główna Kwatera ZHP, na podstawie §70 ust.. Instrukcję wraz z .1 Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 9 PESEL dziecka nr karty członkowskiej ZHP (tylko członkowie ZHP) BIWAK ZIMOWY I.. Sklep stacjonarny na ul. Grzegórzeckiej znów otwarty!Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 20 Oświadczenie pełnoletniego uczestnika Oświadczenie powinno zostać złożone w dniu rozpoczęcia wypoczynku Ja, niżej podpisany (imię i na-zwisko) będący/będąca członkiem Związku Harcerstwa Polskiego w związku z chęcią uczestnictwa w1 Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 9 PESEL dziecka nr karty członkowskiej ZHP (tylko członkowie ZHP) Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku I. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa, zwana dalej HALiZ, jest integralną częścią działalności podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP.. Nowelizacja dotyczy jedynie załączników do kart kwalifikacyjnych i kart kwalifikacyjnych form innych niż wypoczynek (załączniki 8-11).. §2.Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 1 Strona 1 z 4 Warunki uczestnictwa Nazwa formy HALiZ Obóz stały Hufca ZHP Sulejówek Typ formy HALiZ obóz stały Dane organizatora Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Sulejówek Adres formy HALiZ Obóz Harcerski Hufca ZHP Sulejówek w Zyzdrojowej Woli 11-710 Zyzdrojowy PiecekZarządzanie organizacją Harcerska Akcja Letnia i Zimowa RODO Microsoft Office 365 Aktywacja maila zhp.net.pl Harcerski Instytut Badawczy Komunikacja i promocja Składki członkowskie Sprawozdania Grupa ZHP Jednostki organizacyjne Dokumenty wewnętrzne ZHP Biuletyn Informacji PublicznejInstrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 1 Strona 1 z 5 Warunki uczestnictwa Nazwa formy HALiZ Obóz Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej Typ formy HALiZ obóz stały Dane organizatora) Chorągiew Śląska,Hufiec Ziemi Gliwickiej Adres formy HALiZZarządzanie organizacją Harcerska Akcja Letnia i Zimowa RODO Microsoft Office 365 Aktywacja maila zhp.net.pl Harcerski Instytut Badawczy Komunikacja i promocja Składki członkowskie Sprawozdania Grupa ZHP Jednostki organizacyjne Dokumenty wewnętrzne ZHP Biuletyn Informacji PublicznejGłówna Kwatera ZHP dokonała nowelizacji Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.. Adres Szkoła Leśna na Barbarce 3.. Czas trwania wypoczynku lub trasa obozu wędrownego od do Bydgoszcz, Beata Kobus podpis organizatora wypoczynku II.Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Zagadnienia organizacyjne Postanowienia ogólne §1.. Pojęcie to obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia kierowane do osób zrzeszonych w ZHP bądź innych organizacjach harcerskich i skautowych.do Uchwały GK ZHP nr 68 /2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Instrukcji finansowej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.. Najważniejszym powodem nowelizacji "Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej" była seria zmian przepisów państwowych i konieczność dostosowania do nich wewnętrznych regulaminów obowiązujących w ZHP.W nowej instrukcji znalazł się zapis dotyczący wpłat za obóz, który wskazuje, że wpłaty za obóz przyjmuje się w formie przelewów bankowych na rachunek ZHP, wskazany przez organizatora.. Najważniejszym powodem nowelizacji "Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej" była seria zmian przepisów państwowych i konieczność dostosowania do nich wewnętrznych regulaminów obowiązujących w ZHP.. ostatnia aktualizacja: 06.07.2020r.. Forma wypoczynku OBÓZ SPECJALNOŚCI WODNEJ CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP 2.. 11 kwietnia 2018 r. Główna Kwatera ZHP znowelizowała „Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej" (Instrukcję HALiZ).. Forma wypoczynku Harcerski Biwak Zimowy EKO FERIE 2.. Wyróżnia się także Nieobozową Akcję Letnią (NAL) i Nieobozową Akcję Zimową (NAZ) - organizowane w miejscu zamieszkania.11 kwietnia 2018 r. Główna Kwatera ZHP zmieniła obowiązującą „Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej" (Instrukcję HALiZ).Pierwotnym impulsem były zmiany otoczenia prawnego - pojawiło się kilka nowych, dotyczących nas przepisów i konieczne było dostosowanie regulaminów, podpisywanych zgód i deklaracji itd.Harcerska Akcja Letnia i Zimowa (HALiZ) są formami pracy jednostek ZHP w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.Stanowią one część rocznego planu pracy gromady lub drużyny.. „Instrukcja finansowa.. Nową instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej znajdziesz na stronie oraz poniżej: Instrukcja HALiZInstrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 1 Strona 2 z 8 • wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, • opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki); • koszty przejazdu tam i z powrotem, • ubezpieczenie od NNW,Druhny i Druhowie, 11 kwietnia 2018 r. Główna Kwatera ZHP znowelizowała „Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej" (Instrukcję HALiZ).. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej" przyjętaInstrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.. Informacje dotyczące uczestnika formy HALiZ/wypoczynku Imię i nazwisko dziecka II.. Częścią HALiZ jest Nieobozowa Akcja Letnia i Zimowa, zwana dalej NALiZ.. 3 pkt 12) Statutu ZHP: 1) zatwierdza Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 2) informuje, że podstawową i obowiązującą formą książki finansowej jest załącznik numer 7.ds.. Instrukcja finansowa.. Informacja organizatora wypoczynku 1.. Instrukcja HALiZ 2020.. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt