Instrukcja logowania do systemu bdo oraz przypisania konta podmiotu do użytkownikaStwierdzanie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat.. Następnie, po identyfikacji użytkownika należy przypisać konto podmiotu do użytkownika wykorzystując 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).Logowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl.. Szczegółowa instrukcja dotycząca przypisania konta podmiotu do użytkownika dostępna we Wsparciu użytkownika Instrukcja logowania do systemu DO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika [RYSUNEK 1].. A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz?. Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu, który przekazuje użytkownikom szkoła .Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach?. Stawka opłaty rejestrowej rocznej; Liczba pobrań: 642, Rozmiar pliku: 92 kB, Typ .System BDO jest dostępny pod adresem: Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).. Umów się z nim na następnych krokach, które będą korzystne dla obydwu stron.Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do ..

Do wyboru mamy dwa formularze do logowania - zielony oraz żółty.

Udzielanie/zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do .W przypadku, gdy brakuje ci pieniędzy na punktualne spłacenie rat, skontaktuj się z providerem pożyczki.. Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać.Na samej górze, po prawej stronie klikamy w żółtą ikonę "Przejdź do systemu BDO".. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie; 5.11.. Po pozytywnie zakończonym procesie przypisania konta podmiotu powiązany użytkownik automatycznie staje się użytkownikiem głównym dla danego podmiotu.instrukcja-logowania-do-systemu-BDO-oraz-przypisywania-konta-podmiotu-do-użytkownika.. KPO/KPOK Karta przekazania odpadów; Karta przekazania odpadów komunalnych 2.2.Logowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl.. STRONA GŁÓWNA; Media; instrukcja-logowania-do-systemu-BDO-oraz-przypisywania .Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika (PDF 1.8 MB) Instrukcja tworzenia kont głównych oraz podrzędnych (PDF 1.3 MB) 2.. Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu jest możliwe, tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w rejestrze BDO.Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisywania konta podmiotu do użytkownika Instrukcja karta ewidencji odpadów BDO sciąga nr 2..

Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisywania konta podmiotu do użytkownika; Liczba pobrań: 327, Rozmiar pliku: 1880 kB, Typ pliku: pdf .

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu wskazanych powyżej jest możliwe .Logowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl.. Następnie, po identyfikacji użytkownika, należy przypisać konto podmiotu do użytkownika, wykorzystując 9-cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).Logowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl.. Następnie, po identyfikacji użytkownika należy przypisać konto podmiotu do użytkownika wykorzystując 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).Od dnia 1 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do rejestru, wniosek aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie z rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem s trony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO ( nowy użytkownik BDO ma 30 dni na dokonanie pierwszego logowania za pomocą podanego loginu oraz jednorazowego hasła..

Zielony przeznaczony jest dla osób, które zakładają konto w systemie oraz dla tzw. "głównych" użytkowników podmiotu.

Następnie, po identyfikacji użytkownika należy przypisać konto podmiotu do użytkownika wykorzystując 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).Przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska; 5.09.. Przy pierwszym logowaniu system BDO wymusza nadanie nowego, stałego hasła.. Film instruktażowy - Nawigacja po systemie BDO.Instrukcja do modułu elektronicznych wniosków; Liczba pobrań: 268, Rozmiar pliku: 8954 kB, Typ pliku: pdf .. Następnie, po identyfikacji użytkownika należy przypisać konto podmiotu do użytkownika wykorzystując 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI - BDO Instrukcja do Modułu elektronicznych wniosków Metryka dokumentu Autor dokumentu: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut adawczy Wersja dokumentu: 1.2 Status obowiązujący: Obowiązujący Data obowiązywania OD: 2019-12-16System BDO jest dostępny pod adresem: W celu uzyskania dostępu do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) - Login.gov.pl..

Aby przypisać konto podmiotu do użytkownika należy postępować zgodnie z instrukcją: „Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika".

Rysunek 1 Wsparcie użytkownikaInstrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisywania konta podmiotu do užytkownika PO wM)raniu sposobu logowania poprzez Profil Zaufany system przekieruje uŽytkownika do okna gdzie b<dzie miat moŽliwošé wyboru potwierdzenia swojejLogowania do systemu BDO należy dokonać poprzez opcję logowania przez serwis login.gov.pl.. Następnie, po identyfikacji użytkownika należy przypisać konto podmiotu do użytkownika wykorzystując 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło nadane przez urząd marszałkowski (jeśli nie zostało zmienione).Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.. FILMY - KROK PO KROKU SYSTEM BDO.. KPO/KPOK Karta przekazania odpadów (PDF 2.2 MB)INSTRUKJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU AZY DANYH O PRODUKTAH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI - BDO Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisywania konta podmiotu do użytkownika Metryka dokumentu Autor dokumentu: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wersja dokumentu: 1.1 Status obowiązujący: ObowiązującyInstrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika; Instrukcja tworzenia kont głównych oraz podrzędnych; Moduł ewidencji odpadów 2.1.. Dopiero po zalogowaniu w ten sposób, dostępne będą kolejne funkcjonalności BDO, m.in.: jeżeli posiadasz nr rejestrowy (Twój podmiot JEST już zarejestrowany w Rejestrze BDO), powiąż swoje konto z tym podmiotem -> skorzystaj z funkcji PRZYPISZ KONTO PODMIOTU.Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika (PDF 1.8 MB) Instrukcja tworzenia kont głównych oraz podrzędnych (PDF 1.3 MB) FILMY - KROK PO KROKU SYSTEM BDOw systemie BDO..Komentarze

Brak komentarzy.