Instrukcja citroen c4 picasso pdfĞcie z trybu dziennego do trybu nocnego.. Pobierz.. KOMFORT W ewnĊtrzne lusterko Mo del z automatycznym wsteczne przełączaniem dzieĔ/noc Regulowane lusterko umoĪliwia ob- Zapewnia automatyczne stopniowe przej- serwacjĊ drogi za pojazdem.. N A Z E WNĄTRZ Sto p & Start System ten przełącza natychmiast silnik w tryb czuwania podczas przerw w ruchu (czerwone Ğwiatła, korki, inne..Komentarze

Brak komentarzy.