Instrukcja działania drużyny2.Przyjęto autopoprawki do „Instrukcji drużyny" 13 Paź Główna Kwatera ZHP, biorąc pod uwagę rekomendacje przekazane przez instruktorów, drużynowych i środowiska harcerskie, z dniem 30 września zatwierdziła dokument Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.Instrukcja dru żyny harcerskiej, starszoharcerskiej, w ędrowniczej i wielopoziomowej - załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. Postanowienia ogólne 1.Podstawy prawne działania dru żyny okre śla § 30 Statutu ZHP, stanowi ący, że rozpocz ęcie działalno ściInstrukcja działania drużyny.. W poprzedniej instrukcji było wyszczególnione co się dzieje po pozytywnym zamknięciu okresu próbnego drużyny (w szczególności: członkowie drużyny mogą składać Przyrzeczenie Harcerskie).Załącznik 4: Deklaracja opiekuna gromady/drużyny ; Załącznik 5: Oświadczenie o spełnianiu warunków członkostwa w jednostkach NS ; INSTRUKCJA DZIAŁANIA SZCZEPU.. Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. i zastąpi 8 dotychczasowych regulacji.. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się .3 Harcerska drużyna specjalnościowa to sposób realizacji programu harcerskiego wzbogaconego treściami specyficznymi dla danego rodzaju specjalności.. Instrukcja dostępna na końcu artykułu W tym artykule zajmiemy się zakładaniem Gromady, Drużyny Harcerskiej krok po kroku, czyli od spraw formalnych .Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego 2 września 2018 2 września 2018 Ogłoszenia Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego wprowadza zmiany odnoszące się .Nowa instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego..

Jak widać podstawą jest książka pracy drużyny.

jednostek Hufca Czerwonak.Główna Kwatera ZHP przyjęła uchwałę w sprawie nowej Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.. Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. i zastąpi 8 dotychczasowych regulacji.. Główną zmianą w stosunku do poprzedniej instrukcji są kwestie związane z RODO.. W wyniku błędu zamieszczona została poprzednia wersja jednego z załączników: Zgoda na przynależność dziecka do .Sprawy drużynowego i drużyny reguluje Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego z 10 lipca 2019 roku, którą można pobrać na dole tej strony.. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.. Uchwała GK ZHP 156/2016 w sprawie nowej Instrukcji działania szczepu ; Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużynRandonautica - co to, instrukcja i jak działa aplikacja?. Główna Kwatera ZHP przyjęła uchwałę w sprawie nowej Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.. Celem niniejszej instrukcji jest określenie zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwiązywania: gromady zuchowej, drużyny harcerskiej, drużyny starszoharcerskiej, drużyny wędrowniczej, drużyny wielopoziomowej, kręgu akademickiego, kręgu instruktorskiego, kręgu starszyzny, kręgu1..

Na stronie dokumenty.zhp.pl zamieszczona została nowa instrukcja.

Dokument zosta…Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej - załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. Postanowienia ogólne 1.Podstawy prawne działania drużyny określa § 30 Statutu ZHP, stanowiący, że rozpoczęcie działalnościXXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP podkreśla postawienie drużynowego i drużyny w centrum nowej Strategii rozwoju ZHP … (z Uchwały XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP) Beczka miodu i łyżka dziegciu a nawet trzy łyżki.. Postanowienia niniejszej instrukcji, w których mowa o wędrowniku, instruktorze, komendancie, stosuje się odpowiednio do wędrowniczki, instruktorki, komendantki.• książkę finansową drużyny.. Zapisy instrukcji zaczynają obowiązywać od 1 września 2019 roku.- Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego, - nr 163/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji finansowej drużyny", - nr 181/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmianw „Instrukcji finansowej drużyny",INSTRUKCJA ..

- tutaj wiele zależy od Twojego hufca i tego, jak chcą byś prowadził dokumentację drużyny .

Określenie grupy metodyczne jest stosowane głównie w Związku Harcerstwa Polskiego.Pozostałe organizacje działające metodą harcerską nie używają tego terminu, ale odpowiadających mu określeń: grupy członkowskie, grupy wiekowe, piony lub .Czuwaj!. Dokument został wypracowany w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje, w których wzięło udział 340 jednostek organizacyjnych: 40 gromadom i drużynom wszystkich grup metodycznych, 20 gromadom .20 sierpnia 2020 r. Główna Kwatera ZHP podjęła uchwałę nr 170/2020 w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 § 1 Przedmiot instrukcji 4 § 2 Drużyna trakcyjna 4 § 3 Znajomość obowiązujących przepisów wewnętrznych 5 § 4 Obowiązki i odpowiedzialność maszynisty 5 .. w przypadku niewłaściwego działania urządzeń .Główna Kwatera ZHP z dniem 30 września br. przyjęła aktualizację Instrukcji działania i tworzenia gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.. Warto też spojrzeć w dokument "Instrukcja działania drużyny", w którym to wszystko jest opisane.Druhny i Druhowie, informuję, że w dniu 17 lipca br. Główna Kwatera ZHP przyjęła Instrukcję tworzenia i i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.. Ostatnio zmieniła się instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego..

W deklaracji członkowskiej/zgodzieNowa instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. zastąpi 8 dotychczasowych regulacji.Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego Z Uchwały GK ZHP nr 177/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku wybrano wyjątki, które bezpośrednio dot.. W sytuacjach wyjątkowych może działać międzyhufcowy zespół kadry kształcącej.Instrukcja gromady zuchowej - załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. Postanowienia ogólne 1.Podstawy prawne działania gromady zuchowej określa § 30 Statutu ZHP, stanowiący, że rozpoczęcie działalności podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP wymaga zgody właściwego komendanta hufca.. Zaktualizowaną treść uchwały można przeczytać tutaj.. (za zhp.pl)1.. WYKAZ ZMIAN 3.. Coraz więcej internautów, sprawdza w wyszukiwarce informacje poświęcone aplikacji Randonautica.. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.. Każdy drużynowy powinien posiadać wiedzę, jakie obowiązują formalności przy zakładaniu drużyny, jakie są wymagania wobec drużynowego, jakie są zasady funkcjonowania drużyny oraz co się składa na jej dokumentację.1.. Warszawa 2012 .. 190/2011 poradnik dowÓdcy druŻyny/zaŁogi/obsŁugi warszawa 2011 sd1 Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1.. Zapisy instrukcji zaczynają obowiązywać od 1 września 2019 roku.. Komendant hufca zobowiązany jest do powołania komisji stopni instruktorskich i zespołu kadry kształcącej.. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.. Celem niniejszej instrukcji jest określenie zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwiązywania: gromady zuchowej, drużyny harcerskiej, drużyny starszoharcerskiej, drużyny wędrowniczej, drużyny wielopoziomowej, kręgu akademickiego, kręgu instruktorskiego, kręgu starszyzny, kręgu seniorów i harcerskiego klubu specjalnościowego.. Dokument znajduje się na stronie dokumenty.zhp.pl..Komentarze

Brak komentarzy.