Instrukcja wypełniania wniosku czyste powietrze rzeszów

instrukcja wypełniania wniosku czyste powietrze rzeszów.pdf

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. 02.. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie: 04. zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Program),; nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze ZALECENIA OGÓLNE 1.. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.4/17.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze.. 35-025 Rzeszów.. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie inwestycji to po prostu data wystawienia pierwszej faktury w ramach tzw. kosztu kwalifikowanego (ważne: faktury po 01.01.2018r.. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. _Powietrze _- _koszty _kwalifikowane.pdf 0.15MB Regulamin naboru wniosków Regulamin _naboru _wniosków.pdf 0.17MB Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Instrukcja _wypelniania .Wnioski złożone do 28.07.2019 umowy podpisane do 15.08.2019 Wnioski złożone do 28.07.2019 umowy podpisane od 16.08.2019 Wnioski złożone od 29.07.2019 do 14.05.2020 Wnioski złożone od 15.05.2020Ulga termomodernizacyjna..

Wersja poglądowa wniosku o dofinansowanie: 03.

(nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku) Portal eneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW) b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki .Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku.Nowa odsłona programu.. aktualizacja od 15 V 2020.. Redaktor Czystego Powietrza.Jak wypełnić protokół odbioru ?. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a) dedykowaną aplikację internetową .Złożenie wniosku o dofinansowanie.. Gdzie składać wnioski.. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Program),; nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,CZYSTE POWIETRZE 2020. .. Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 tel.. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj.W tym celu wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku.. Rusza ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza" Informujemy, że w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczyna działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze"..

Wzór wniosku o płatność: 05.Część A - Informacje Ogólne.

Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze, Metodyka pn.: "Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze".. Osoby pragnące skorzystać z tej możliwości prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego i krótki opis planowanej inwestycji.Dlatego w kilku najbliższych artykułach na naszym serwisie będziemy publikować poprawnie wypełnione wnioski w Programie Czyste Powietrze.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:.. 19 dni temu.. Złożenie wniosku bez weryfikacji formularza - niepoprawnie wypełnionego, a nawet pustego to strata naszego czasu, ale również funduszu.Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeOGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze..

... Do tej pory tj do dnia 25.08.2020 nie składałam żadnego wniosku do/w programie czyste powietrze.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta .Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze, Metodyka pn.: "Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze".. 102 .Program Priorytetowy MOJA WODA Instrukcja wypełniania wniosku MOJA WODA Rozliczenie MOJA WODA Czyste Powietrze Strona główna programu Informacje o programie Wymagana dokumentacja Jak wnioskować?. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią programu priorytetowego czyste powietrze oraz wymaganiami technicznymi 2.Rusza ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza" Informujemy, że w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczyna działanie ogólnopolska infolinia programu "Czyste Powietrze".. Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok..

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze: 02a.

- Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .„Czyste Powietrze" (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.. Tutaj należy podać termin realizacji przedsięwzięcia, czyli datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia.. Strona 1 - informacje ogólne o Beneficjencie, Wykonawcy, zakresie przedsięwzięcia oraz terminach realizacji i odbioru.. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.5/19.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. Rożne przypadki.. Pozdrawiam.. Z a n i m ro zp o czn i e sz re j e st ra cj ę ko n t a n a p o rt a l u , k o n i e c zn i e za p o zn a j si ę z d o ku me n t a cj ą f o rma l n ąOgłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Nowa odsłona programu.. W przypadku kont dla instytucji i firm prosimy o kontakt z numerem telefonu 42 207 14 86 lub pod adres email: [email protected] składania wniosku krok po kroku ostatnia aktualizacja: 18-09-201 8 Krok 1 - za re j e st ru j ko n t o n a P o rt a l u B e n e f i cj e n t a .. Część dotycząca informacji ogólnych o Beneficjencie, Wykonawcy, zakresie przedsięwzięcia oraz terminach realizacji i odbioru.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:.. 2.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. ).INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw ZALECENIA OGÓLNE 1.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami - złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej.. Należy określić, czy protokół dotyczy odbioru robót wykonanych przez zewnętrznego wykonawcę .Po pełnej aktywacji konta otrzymają Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, 35-025 .6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie)..Komentarze

Brak komentarzy.