Instrukcja ezd puw

instrukcja ezd puw.pdf

Procedury zmiany haseł określone są w Polityce Bezpieczeństwa Informacji PUW.. Konto w EZD jest zakładane na podstawie konta domenowego PUW.. ogłoszenie na stanowisko strażnik w PSR 2015.. Z systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) korzysta już ok. 220 urzędów centralnych, ponad 24 tys. urzędników, 9 ministerstw (dane Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej „instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb .. System EZD umożliwia ustalenie pracownika, włączającego opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji bezpośrednio do akt sprawy komórki merytorycznej oraz1 października 2018 r. rozpoczęto pilotażowe korzystanie z systemu EZD PUW, jako systemu wspomagającego.. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie kontami dostępu do EZD jest AdministratorMożliwość przekazywania systemu EZD PUW poza Skarb Państwa, czyli takim podmiotom jak NBP, państwowe uczelnie wyższe, czy jednostki samorządu terytorialnego, została wprowadzona dnia 11 maja 2014, z chwilą wejścia w życie art. 13a ustawy o informatyzacji, który fundamentalnie wprowadza zasadę praktycznej reużywalności i jest podstawą współpracy PUW z wieloma jednostkami .Puszczykowo, 30 listopada 2018 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją System System Przedsięwzięcie organizacyjno-informatyczne umożliwiające: Zarządzanie dokumentami Dokumentowanie spraw Wykonywanie dekretacji Wykonywanie akceptacji Gromadzenie dokumentów przyporządkowanych doWdrożenie systemu EZD PUW w administracji..

Dowiedz się więcej czym będzie EZD RP.Pod adresem https://instrukcja.ezd.uj.edu.pl/ znajduje się oficjalna instrukcja użytkownika systemu EZD PUW.

Z pomocą szczegółowego wyjaśnienia pojęcia przychodzą zapisy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt orazInstrukcja obsługi systemu EZD Białystok, 01lipca 2013 r. .. PUW: odmawiam wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie.. Podstawowe instrukcje oraz filmy instruktażowe do systemu EZD znajdują się na Portalu Pracownika w zakładce EZD: Z komputerów znajdujących się poza siecią UJ, czas ładowania strony może się wydłużyć ze względu na obszerność instrukcji.Strona 1 z 289 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją UMWM Dokumentacja Użytkownika Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego .Instrukcja logowania do systemu EZD PUW Spis treści .. Logowanie do systemu EZD PUW dla pracowników korzystających zdalnie z zasobów UAM (pracujących poza lokalną siecią np. w domu) - do uzupełnienia po wdrożeniu tej funkcjonalności w wersji produkcyjnejEZD , który wdrażano z powodzeniem w wielu .. Oznaczenie administratora .. ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI.. P Podręcznik użytkownika EZD PUW Strona 6 z 204 1 System EZD PUW - wprowadzenie EZD to skrót od Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.. Pobierz plik pdf "Terminy.. To narzędzie, które ma nie tylko ułatwić prace urzędników, ale - przede wszystkim - usprawnić ich działanie na rzecz Obywateli..

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. ... systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz wspomagające EZD Adam Szabuniewicz Nowa instrukcja kancelaryjna - urząd papierowy czy ...Instrukcja obsługi EZD - cdn.files.jawne.info.pl (2 days ago) 8. konto w ezd jest zakładane na podstawie konta domenowego puw.

procedury zmiany haseł określone są w polityce bezpieczeństwa informacji puw.. Oświadczenie dla Laureata Nagrody.. Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego logują się do Portalu Pracownika w następujący sposób:W ramach projektu EZD RP, jednego z kluczowych przedsięwzięć Ministerstwa Cyfryzacji, tworzony jest nowy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla polskiej administracji.. 35% pracujących Polaków gotowych do zmiany pracy.Wojewoda Podlaski, zapewni dalszy rozwój systemu EZD PUW; Minister Cyfryzacji zapewni bieżące wsparcie wdrożeniowe i utrzymaniowe pod względem merytorycznym i technicznym (help desk) podmiotom, z którymi Wojewoda Podlaski zawarł porozumienia i umowy na udostępnienie, utrzymanie i rozwój EZD PUW, jak również jednostkom, które w przyszłości będą użytkownikami systemu EZD PUW.Blog.. 9. osobą odpowiedzialną za zarządzanie kontami dostępu do ezd jest administrator systemu informatycznego ezd (asi ezd).. NOWE: Formularz o nadanie rozszerzonych uprawnień w systemie EZD.black white green blue red orange yellow navi.. Przewodnik po europejskiej inicjatywie obywatelskiej.. 12 39 21 138, faks 12 39 21 956 Globalne wykorzystanie systemu EZD PUW: 45 420 użytkowników .. Jak mówi Mariusz Madejczyk, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. Mamy świetny system EZD służący do zarządzania .. 19-20.10.2017 - Wizyta grupy pracowników UAM w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, pierwsze szkolenia, zapoznanie się z praca Urzędu i elektronicznym obiegiem dokumentacji, archiwizacją dokumentów przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 200pl.wikipedia.org » Wikipedysta:BIRST PUW/EZD PUW.. Prezi's Staff Picks: Stakeholder management, sales, and efficiencypssewysokiemazowieckie.pis.gov.plMapa obrazująca ogólny stan wdrożenia EZD PUW w urzędach wojewódzkich w Polsce z liczbą stanowisk w poszczególnych jednostkach - stan na styczeń 2014 roku W urzędach, w których system EZD PUW funkcjonuje już jako podstawowy (oznaczone ciemnozielonym kolorem), sprawy prowadzone są wyłącznie w postaci elektronicznej.Instrukcja obsługi systemu EZD Białystok, 30 stycznia 2013 r. str. 2 .. - Polityką bezpieczeństwa Informacji PUW, .Instrukcja tworzenia nowej koszulki w systemie EZD PUW oraz dodania dokumentu.Wybierz poświadczenia, których chcesz użyć do zalogowania się do tej witryny programu SharePoint:W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Dostęp do instrukcji można uzyskać po zalogowaniu się do konta UJ (adres e-mail i hasło).. 10.Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.. Kalendarz EZD na UAM.. ZamknijKlauzula informacyjna dot..Komentarze

Brak komentarzy.