Instrukcja obsługi siewnika do kukurydzy becker

Wyjaśnimy!. Suwałki 31 sie.. Wieluń 4 wrz.. ZADZWOŃ !. Do siewnika dodatkowe zębatki łańcuchy.. Książki » Pozostałe 20 zł.. Zapamiętaj PoczątkoweSiewnik do kukurydzy becker,rozsiewacz,prasa,zamiana!polecam!. Witam.. Kontroler jest określony nazwą: Seeder Controler E-950 .le Ŝy zapozna ć si ę z tre ści ą niniejszej instrukcji obsługi i przestrzega ć nast ępuj ące zalecenia: • Obsługa i u Ŝytkowanie siewnika mo Ŝe by ć powierzone jedynie osobie, która posiada odpo-wiednie kwalifikacje uprawnia ...


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt