Instrukcja do sprawozdania rb-70

czytania | stan prawny na 15.05.2020 r.W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca 2020 r. udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.Dane do sprawozdania budżetowego Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy przygotować zgodnie z objaśnieniami zawartymi w § 20 ust.. Jeżeli została wybrana jednostka mikro dost ...


Czytaj więcej

Instrukcja sporządzania sprawozdania rb-70

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 156) oraz (Dz. U. z 2019 r. poz. 1996).Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN są sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, które ma swą podstawę prawną w art. 41 ust.. Z góry dziękuję.Sprawozdania Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70 za I kwa ...


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt