Instrukcja ewakuacji osób niepełnosprawnych

Warto dodać, że w obiektach, gdzie spodziewa się przebywania przede wszystkim osób o ograniczonej zdolności poruszania się - czyli kategorii ZL II o określonej powierzchni - należy zapewnić możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej .Instrukcje i postery Tablice urządzeń elektrycznych Oznakowanie przestrzenne Pozostałe oznakowanie Znaki nietypowe TD-SPEC.. Krzesło ewakuacyjne to doskonałe wyposażenie ratowników w przypadku alarmu pożarowego oraz innych nagłych zdarzeń w ...


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt